Λαμβλίαση

Το τεστ Giardia Lamblia (ΛΑΜΒΛΙΑΣΗ) ανιχνεύει τα παράσιτα giardia σε περιττώματα ζώων:σκύλων, αλόγων, γατών, αγελάδων και προβάτων, που προκαλούν την εντερική λοίμωξη λαμβλίαση. Η λοίμωξη χαρακτηρίζεται από διάρροια, άτυπα κόπρανα και απώλεια βάρους.

Συμπτώματα

Τα παράσιτα giardia ευδοκιμούν  σε μολυσμένα ύδατα σε ρέματα και λίμνες.

 • Διάρροια
 • Κούραση
 • Κοιλιακές κράμπες
 • Απώλεια βάρους

Περιεχόμενο

 • Κασέτα δοκιμής
 • Σωλήνας συλλογής δειγμάτων με ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης
 • Σταγονόμετρο
 • Φυλλάδιο οδηγιών

Περιορισμοί

 • Αυτή η εξέταση είναι μια οξεία δοκιμασία προσυμπτωματικού ελέγχου
 • Στην ιστορία της ζωής της giardia, υπάρχουν δύο διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια: ο τροφοζωίτης και η κύστη. Γενικά, οι κύστες υπάρχουν στα σχηματισμένα κόπρανα και ο τροφοζωίτης υπάρχει στα υδαρή κόπρανα με διάρροια. Αυτό το κιτ χρησιμοποιείται για την ανίχνευση giardia στο στάδιο του τροφοζωίτη.
 • Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να συνδυάζονται με κλινικές πληροφορίες που λαμβάνονται από κτηνιάτρους