Τεστ Κοκαΐνης

Ανοσοχρωματογραφική δοκιμή ταχείας πλευρικής ροής για τον ποιοτικό προσδιορισμό της κοκαΐνης (COC) χωρίς τη χρήση οργάνων.

 

Αυτή η δοκιμή παρέχει μόνο προκαταρκτικά αναλυτικά δεδομένα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο συγκεκριμένες χημικές μέθοδοι για την επιβεβαίωση του αναλυτικού αποτελέσματος.

Οδηγίες Χρήσης

Πριν την εκτέλεση του τέστ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

  1. Αφαιρέστε το καπάκι από το πλαίσιο της ταινίας δοκιμής.
  2. Βυθίστε κάθετα το πάνελ στο δείγμα ούρων για 10-15 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, μέχρι το επίπεδο που υποδεικνύουν οι ραβδώσεις, αλλά μην αγγίξετε το πλαστικό στήριγμα.
  3. Επανατοποθετήστε το καπάκι και τοποθετήστε τη βάση του τεστ  σε μια επίπεδη, μη απορροφητική επιφάνεια και περιμένετε 5 λεπτά για να διαβάσετε τα αποτελέσματα

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτές είναι μόνο γενικές τιμές και ότι μια ακριβής διάγνωση απαιτεί τη συμβουλή του γιατρού σας και την αξιολόγηση των τιμών της σίδηρος σε σχέση με το ιατρικό ιστορικό και τα συμπτώματά σας.

Θετικό

Μια έγχρωμη γραμμή εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C) αλλά όχι στην την περιοχή δοκιμής (Τ). Το θετικό αποτέλεσμα δείχνει ότι η συγκέντρωση του ναρκωτικού-στόχος στα ούρα είναι πάνω από το ανιχνεύσιμο όριο για το συγκεκριμένο ναρκωτικό.

Αρνητικό

Μια έγχρωμη γραμμή εμφανίζεται στη ζώνη ελέγχου (C) και μία δεύτερη στη ζώνη αντίδρασης (T). Το αρνητικό αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι η συγκέντρωση
του ναρκωτικού-στόχος στα ούρα είναι κάτω από το ανιχνεύσιμο όριο για το συγκεκριμένο ναρκωτικό.

Μη Φυσιολογικό

Η γραμμή ελέγχου (C) δεν εμφανίζεται.Οι πιο πιθανές αιτίες είναι ο ανεπαρκής όγκος δείγματος ή η λανθασμένη αναλυτική διαδικασία.Ελέγξτε ξανά τη διαδικασία και επαναλάβετε το τέστ. Εάν
το πρόβλημα παραμένει, σταματήστε αμέσως τη χρήση του κιτ και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κοκαΐνη;

Η κοκαΐνη είναι ένα ισχυρό διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος και τοπικό αναισθητικό που προέρχεται από το φυτό κόκας. Η ουσία συχνά λαμβάνεται  μέσω εισπνοής, ενδοφλέβιας ένεσης ή με κάπνισμα της βασικής ουσίας.Η χρήση της οδηγεί σε αύξηση της εγρήγορσης, της ευφορίας και προκαλεί αυξημένη  κινητική δραστηριότητα.Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει γρήγορο καρδιακό ρυθμό και παρανοϊκές ψευδαισθήσεις

Συσκευασία

Κιτ 1 τεμαχίου