Τεστ Αλκόολ

Γρήγορο τεστ για την ημι-ποσοτική ανίχνευση αλκοόλ στο σάλιο.

Αυτή η δοκιμή παρέχει μόνο προκαταρκτικά αναλυτικά δεδομένα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο συγκεκριμένες χημικές μέθοδοι για την επιβεβαίωση του αναλυτικού αποτελέσματος.

Περιεχόμενο

Κιτ 1 τεμαχίου